Szabályzat
MTSZ: IFJÚSÁGI TŰZOLTÓVERSENY SZABÁLYZAT (Kezdete: 2008.4.23. 17:0)
A Magyar Tűzoltó Szövetség döntésre jogosult testülete az ifjúsági tűzoltók számára rendszeresen országos ifjúsági tűzoltó versenyt szervez. A SZABÁLYZAT itt tekinthető meg.

A Magyar Tűzoltó Szövetség (továbbiakban: MTSZ) döntésre jogosult testülete az ifjúsági tűzoltók számára rendszeresen országos ifjúsági tűzoltó versenyt (továbbiakban: verseny) szervez. A kétévenként megszervezésre kerülő versennyel lehetőség nyílik
az önkéntes tűzoltó egyesületek, köztestületi önkéntes tűzoltóságok, létesítményi tűzoltóságok, hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, települések, megyék, összevont megyék, régiók által szervezett versenyek köztes évben történő segítésére,
a versenyen győztes illetőleg jó helyezést elért csapatok nemzetközi megmérettetésének biztosítására, illetőleg támogatására.
A Verseny Szabályzat (továbbiakban: szabályzat) hatálya a MTSZ által szervezett országos ifjúsági tűzoltó versenyekre terjed ki. A szabályzat tiszteletben tartja a MTSZ tagszervezeteinek akaratát és nem határozza meg kötelező érvénnyel más versenyeken ezen szabályok alkalmazását.
A MTSZ mint a CTIF (Tűzmegelőzés és Tűzoltás Nemzetközi Műszaki Bizottsága, más néven Nemzetközi Tűzoltó Szövetség) alapító tagja a szövetség tagországai által véleményezett és döntésre jogosult testülete által megvitatott és elfogadott nemzetközi ifjúsági tűzoltó versenyekre vonatkozó szabályok tartalmi részét a magyar szabályzatba változtatás nélkül átültette. A különbség a két szabályzat között abban rejlik, hogy a versenyek kiírásánál, a résztvevő csapatok számánál, a verseny körülményeinél, a díjazásnál, a szervezésnél a hazai viszonyok és hagyományok a magyar szabályozásban jelentős szerepet kapnak.
A szabályzatban nem szereplő, de a verseny szempontjából fontos információkat a versenyszervező által kiadott verseny kiírás tartalmazza.
A versenyek kiírását a tárgyévet megelőző december hó 15-ig a MTSZ tagszervezetei és az érintett személyek a megfelelő előkészítés érdekében úgy kapják meg, hogy azt a MTSZ felelős testületi ülései megvitatták és elfogadták.
A MTSZ a magyar és nemzetközi ifjúsági versenyek lebonyolításában segítséget nyújt azzal, hogy a versenybírókat rendszeres képzésben, továbbképzésben részesíti, biztosítja a nemzetközi szereplés lehetőségét és erről naprakész nyilvántartást vezet.
A versenyek értékelése - fontosságának megfelelően – a MTSZ testületi ülések rendjében szerepel.

Szekszárd, 2008.04.24.

Hollósi Tibor titkár
Tolna Megyei Tűzoltószövetség

A SZABÁLYZAT itt tekinthető meg.


Letölthető állományok:

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség (c) 2008 Minden jog fenntartva!
Készítette: