Tervezetek
A TOLNA MEGYEI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI bESZÁMOLÓJA (Kezdete: 2008.2.20. 0:0)
Beszámoló a 2007. évi tevékenységről A Vezetőség a február 20.-án megtartott ülésén javasolja a küldöttgyűlésre jóváhagyásra
A Tolna Megyei Tűzoltószövetség 2007. évi tevékenységéről beszámoló:
 
 
Tevékenységünket az elmúlt évben is alapszabályunknak megfelelően, a munkatervünk és a pénzügyi lehetőségek függvényében végeztük.
 
Az értékelés időszakában sikerült újabb 40 órás alaptanfolyamot szerveznünk, illetve a résztvevők munkahelyi egészségügyi tanfolyami végzettséget is szereztek. Természetesen az ezekért a tanfolyamokért sem kellett a résztvevőknek térítést fizetniük.
 
Jelentős változás volt még az év közepétől, hogy Titkárunk – Hollósi Tibor Úr a honlapot folyamatosan és rendszeresen ellátta információkkal, friss hírekkel. A honlapunk heteken belül megújul és remélhetőleg, ha mindenki segít az információkkal, akkor még zsínsebb, még több információt fog tartalmazni.
Könnyű helyzetben voltunk a rendezvényekkel és az eseményekkel kapcsolatban, hiszen a honlapról ezek elérhetők.
 
Néhány nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni az elmúlt év eseményei közül:
 
-          A gróf Széchényi Ödön diák tűzoltó verseny hagyományosan megrendezésre kerül
-          A Tűzkakas vetélkedő is színesíti a rendezvények sorát
-          A megyei csapatok kiemelkedően szerepeltek mind az ifjúsági mind a felnőttek, a szakmai vetélkedő során
 
 
40 órás alaptanfolyam:
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Tolna Megyei Tűzoltószövetség szervezésében a 40 órás alapfokú tűzoltó tanfolyamon 9 településről (Bonyhád, Bölcske, Fadd, Szárazd ,Tamási, Dunaföldvár, Gyönk, Nagydorog, Bátaszék ) 30 fő önkéntes tűzoltó adott számot felkészültségéről. A Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete által tartott alapfokú elsősegélynyújtó képzésen, valamennyi tűzoltó elméleti és gyakorlati vizsgát tett.
A tanfolyam és kapcsolódó képzés zárására 2007. március 24.-én került sor. A bizonyítványok átadását követően Mácsai Antal mk. pv. ezredes megyei igazgató, valamint Gulyás Katalin a Vöröskereszt területi igazgatója, illetőleg Albert József az elsősegélynyújtó képzés oktatója értékelte a hallgatók munkáját, illetőleg az elért eredményeket. A hozzászólók hangsúlyozták és kiemelték az önkéntesség és tenni akarás fontosságát és egyben az együttműködés jelentőségét.
 
Széchenyi Ödön Tűzoltó Csapatverseny
Bonyhád, Széchenyi István Általános Iskola 2007. április 20.
Idén is nagy érdeklődés mellett rendezték meg a Széchenyi Ödön tiszteletére kiírt diák tűzoltó versenyt, melyre Tolna megyei általános iskolák csapatai (6 település 10 csapat; Bonyhád, Bölcske, Kurd, Paks, Szárazd, Zomba) jelentkezhettek.
A verseny elméleti része Széchenyi Ödön munkássága és általános tűzvédelmi ismeretek témakörökből állt. A gyakorlati feladat leküzdése -ami osztott sugár szerelés volt a házigazda iskola udvarán- nagy érdeklődés mellett zajlott. Az eredmények mind az elméleti, mind a gyakorlati feladatnál igen szorosan alakultak. Az elméleti feladatsor kitöltése átlagosan 90% os volt, míg a víz a sugárcsöveknél már 30 –35 mp után megjelent!
Végeredményként a lányoknál címvédésre került sor (kurdi Általános Iskola), míg a fiúknál a Bölcske csapata nyert.
A résztvevőknek eredményhirdetéskor értékes ajándéktárgyak, utalványok lettek átadva a Paksi Atomerőmű Rt., a Bonyhádi Hivatásos Tűzoltóság, a Tolna Megyei Tűzoltószövetség és a Bonyhádi Polgármesteri Hivatal felajánlásával.
A verseny színvonalas megtartásáért köszönetet mondunk a szervező Széchenyi István Általános Iskolának, a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóságnak.
 
MEGYEI SZENT FLÓRIÁN NAP NAGYDOROG 2007. 05. 03.
Nagydorog Nagyközség Önkormányzata, a Nagydorog Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Tolna Megyei Tűzoltószövetség közös szervezésében, 2007. április 28.-án került sor a megyei Szent Flórián Nap megrendezésére, illetőleg az Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulásának 75 éves évfordulója alkalmából megtartandó ünnepségre.
A rendezvénynek Nagydorog Általános Iskola adott otthont. A ragyogó napsütésnek köszönhetően az ünnepség, - szabadtéren - az iskola udvarán került lebonyolításra. A kitűnő szervezésnek köszönhetően, az iskola dolgozói pogácsával, kávéval és üdítővel kedveskedtek a vendégeknek.
09.00. órától a Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvószenekar Egyesület, - közismert nevén - a Megyei Tűzoltózenekar térzenével gondoskodott a jó hangulatról.
09.30. órakor kezdődött az iskolától a tűzoltó gépjárművek felvonulása - megkülönböztetett jelzések használatával – Bán Attila tű. őrnagy Úr a Paks Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési osztályvezetőjének irányításával.
A tűzoltógépjárművek visszaérkezését követően 10.00. órakor kezdődött az ünnepség.
A Himnusz elhangzása után Német Viktória előadásában Erdélyi Ernő: A tűzoltó című verse hangzott el.
A rendezvénynek helyt adó Nagydorog Nagyközség Képviselőtestülete nevében Dobri István Polgármester Úr nyitotta meg az ünnepséget. Köszöntötte a képviselőket, a megyei előjáróságokat, valamint a megye valamennyi tűzoltóját e jeles nap alkalmából. Megtiszteltetésnek vette, hogy Nagydorog Nagyközség adhatott otthont Szent Flórián Nap megrendezésére, illetőleg az Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulásának 75 éves évfordulója alkalmából megtartandó ünnepségre. Szólt a Nagydorogi Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulásáról, a bekövetkezett jelentősebb tűzesetekről és a tűzoltók helytállásáról és szerepéről a település életében.
Ezt követően Mácsai Antal mk. pv. ezredes Úr Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója ismertette ünnepi megemlékezését.
Elsőként, tolmácsolta az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetőleg a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jó kívánságait. Szólt Szent Flórián kultuszáról, a tűzoltók védőszentjének életéről, betöltött szerepéről, valamint a bátorságról és az önzetlen segítségnyújtás jelentőségéről. Zárszavában elismerését fejezte ki tűzoltói társadalom munkásságáról.
Ezután Lőrincz Ernő az általános iskola tanulójának szavalata következett, majd Csőglei István nyugalmazott tű. ezredes Úr, a Tolna Megyei Tűzoltószövetség Örökös Tiszteletbeli Elnöke ismertette Nagydorog Önkéntes Tűzoltó Egyesület történetét. Szólt a tűz és az ember kapcsolatáról, a szervezett tűzoltásról, a megyében bekövetkezett nagyobb tűzesetekről. Kiemelte a köteles tűzoltóság jelentőségét, valamint ismertette a településen bekövetkezett – jelentősebb – tűzeseteket és azok részleteit. Felsorolta Nagydorog Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait és kérte a megjelenteket, hogy tapssal köszöntsék Őket.
 „ Mert ki az kinek nincsen se éjjele, se nappala, ha megszólal a kűrt hívó szava. Kinek mindegy milyen fajta, ha segíteni kell rajta. Áll a lángsír peremére és kész temetkezni beléje a tűzoltó a tűzoltó. Köszönjük meg munkájukat. Köszönjük meg a hozzátartozóknak, Nagydorog Népe tartsák tiszteletben ezt az önzetlen csapatot, mert ez ma már nagy kincs”
Csőglei István nyugalmazott tű. ezredes Úr, a Tolna Megyei Tűzoltószövetség Örökös Tiszteletbeli Elnöke ezekkel a gondolatokkal zárta beszédét és Mindenkinek sok sikert kívánt.
A megemlékezés után Gazdag Mónika előadásában Nagy László: A tűz című vers következett.
Majd Szilasi Lajos tű. alezredes Úr ismertette, hogy Nagydorog Nagyközség Önkormányzata a Nagydorogi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére az eddig elvégzett munka elismerése és a jövőre való buzdításként zászlót adományoz. A zászlót a község lakói nevében - Fogler Józsefné Zászlóanya jelenlétében - Dobri István Polgármester Úr átadta Bali Gábor Tűzoltó Parancsnoknak, közben a Megyei Tűzoltó Zenekar díszjelet fújt.
Bali Gábor Tűzoltó Parancsnok megköszönte a bizalmat, és ígéretet tett arra, hogy nem lesznek hűtlenek a zászlóhoz. Majd meglengette a zászlót és átadta a zászlótartónak.
A hagyományoknak megfelelően, a zászlót az Egyházak Képviselői megszentelték és megáldották.
2007. május 4.-5.-én tartotta a Magyar és Szlovák Tűzoltó Szövetség közös Szent Flórián-napját egybekötve a Tűzoltó Nappal.
 A Tolna Megyei Tűzoltószövetség vezetőségének döntése értelmében 6 fő képviselte szervezetünket Horváth Sándor Alelnök, Hollósi Tibor titkár, valamint Tóth Ferenc Bonyhád ÖTE, Czigler Mihály Nagydorog ÖTE, Wartig László és Berényi József Dunaföldvár ÖTE Képviselők személyében az ünnepség sorozaton. A Küldöttség utaztatásáról Paks Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság gondoskodott. Köszönet Paks Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságnak.
 Május 4-én a Magyar Parlamentben kezdődött az ünnepség sorozat, amely másnap Komárnó-Komáromban folytatódott. 10.00. órakor kezdődött az ünnepi megemlékezés a Magyar Parlament Vadász termében, a Magyar a Szlovák Himnuszok elhangzása után az Európai Unió Himnusza csendült fel, ezt követték a köszöntők, valamint az elismerések átadása.
 Harrach Péter Úr az Országgyűlés Alelnöke ünnepi köszöntőjében emlékeztetett rá: a vértanúhalált halt Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének személye olyan eszményt jelenít meg, amelyben az önfeláldozás és a bátorság fontos szerepet kap, és a vértanú élete példát ad azoknak, akik védőszentül választották őt. A politikus megköszönte a tűzoltók áldozatos munkáját, amellyel biztosítják a polgárok biztonságát.
Az ünnepségen részt vett Bende Péter Úr, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság vezetője és egyben Magyar Tűzoltó Szövetség Elnöke. Beszédében Bende Péter Úr úgy fogalmazott, nem téveszthető szem elől, hogy az önkéntes tűzoltóságokkal együtt született meg az az értékrend, ami a mai napig a tűzoltóhivatás alapját jelenti: az emberi élet tisztelete, mások életének megmentése, az épített és természeti környezet, az anyagi javak megóvása iránti elkötelezettség a tűz pusztító erejével szemben. A Szervezet Elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a tűzoltóhivatás és az ebből eredő összetartozás érzése hidat épít a különböző országok tűzoltóságai között. Ennek bizonyítéka, hogy idén először együtt ünnepli Szent Flórián napját a szlovák és a magyar tűzoltóság.
Vojtech Nagy, a Szlovák Tűzoltó Szövetség képviseletében kiemelte: fontosnak tartja, hogy a két ország Tűzoltószövetsége idén közösen ünnepel, így szombaton a szlovákiai Komárnóban lesz egész napos program.
 A megjelenteket levélben köszöntötte Habsburg György Úr, a Magyar Tűzoltó Szövetség Tiszteletbeli Elnöke, aki más elfoglaltsága miatt nem lehetett jelen a rendezvényen.
Széchenyi Ödön Plakett elismerésben részesült megyénkből Gergelics István a Tolna Megyei Tűzoltószövetség Elnöke és Hollósi Tibor a Szövetség Titkára. Egyébként mintegy negyven tűzoltó kolléga részesült elismerésben. A Szózat elhangzása után, az ünnepi pohárköszöntőt Danielisz Béla Úr a Fővárosi Közgyűlés városrendészeti Bizottságának Elnöke tartotta. A rendezvényt követően Budapesten a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban ünnepi ebédre került sor, majd szabadidős program keretében a küldöttségünk megtekintette a Terror Házát.
Másnap 10.00 órakor kezdődött a Nemzetközi Tűzoltó Napi köszöntő a Komárnoi Városi Művelődési Központban. Az ünnepség a Szlovák és Magyar Himnuszok meghallgatásával vette kezdetét, melyeket ünnepi köszöntők követtek szlovák és magyar nyelven. Majd ezután a Szlovák Tűzoltószövetség elismeréseit JUDr. Jozef Minárik Elnök adta át a kitüntetetteknek. A szavalatok elhangzása után, az ünnepség zárása képen elhangzott az Európai Unió Himnusza  melyet a közös ebéd követett a Komárnoi Erődben. Ebéd után lehetőség nyílott az Erőd megtekintésére és egy rövid városnézésre. A rendezvénysorozat magyar oldalon folytatódott a Komáromi Erődben. Komáromi Tűzoltó-parancsnokság tűzoltási bemutatója után, kulturális programok szórakoztatták a meghívottakat és az érdeklődőket. A múzeum megtekintésére is lehetőség nyílott. A két napos rendezvény magas színvonalú volt, Küldöttségünk kitűnően érezte magát.
VI. Országos Tűzoltó Szakmai Vetélkedő Szentendre 2007.
 
A Tolna Megyei Tűzoltószövetség támogatásával 2007. május 2.-án és 3.-án az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által szervezett - Szentendrén megtartott - VI. Országos Tűzoltó Szakmai Vetélkedő döntőjén részt vett Bátaszék Önkéntes Tűzoltóság csapata. A csapat első helyezést ért el az önkéntes és létesítményi tűzoltóságok összesített csapatversenyében, és ezzel a dobogó legfelső fokára jutott.
 A csapat névsora: FUCHSZ CSABA, LOVESCHER ATTILA, DEMÉNY LAJOS, RUDOLF GYÖRGY, STORCZ GÁBOR, ILL JÓZSEF, METZ ILDIKÓ.
De nem csak csapatban értek el szép helyezést, hanem egyéni kategóriában is kiválóan szerepeltek. FUCHSZ CSABA irányítói kategóriában egyéni III. helyet szerzett, LOVESCHER ATTILA gépjárművezetői kategóriában I. helyezést ért el, DEMÉNY LAJOS beosztott tűzoltó kategóriában szintén I. helyezést ért el. Szövetségünk gratulál Bátaszék Önkéntes Tűzoltóság csapatának az elért eredményeikhez.
Az ott készült képek „galériánkban” megtekinthetők
 
 
 
MEGYEI ÖSSZEVONT TŰZOLTÓVERSENY TOLNA 2007.
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Tolna Megyei Tűzoltószövetség 2007. június 01.-én és június 02.-án rendezte meg a készenléti szolgálatot ellátó Hivatásos és Létesítményi Tűzoltóságok, valamint Önkéntes Tűzoltóságok , Tűzoltó Egyesületek, Ifjúsági és Diáktűzoltók versenyét melynek Tolna Városa adott otthont.
A mindkét napon a versenyek helyszíne a Tolnai Városi Sporttelep volt.
 
Készenléti szolgálatot ellátó Hivatásos és Létesítményi Tűzoltóságok versenye:
 
A tűzoltóverseny a 18/2002. sz. BM OKF Intézkedéssel kiadott  A Hivatásos Tűzoltóságok Ideiglenes Tűzoltósport Versenyszabályzata (2002.03.25)szerint került megrendezésre.
A verseny megnyitójára 09.00. órakor került sor. A versenyt Dr. Sümegi Zoltán Úr Tolna Város Polgármestere nyitotta meg , majd ezután Mácsai Antal mk. pv. ezredes Úr a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója köszöntötte a csapatokat.
 
 
Önkéntes Tűzoltóságok , Tűzoltó Egyesületek, Ifjúsági és Diáktűzoltók versenye:
 
Megyénkből Aparhant, Bátaszék, Bonyhád, Bölcske, Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, Fadd, Gyönk, Kurd, Nagydorog, Nagymányok, Németkér, Őcsény, Paks, Szárazd, Tamási, Tevel, Tolna és Zomba települések Önkéntes, Ifjúsági és Diák Tűzoltói érezték fontosnak a sportszerű versenyezést és a részvételt.
 
A rendezvény 08.30. órakor a Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvós Zenekar Egyesület ( Tűzoltó Zenekar) térzenéjével vette kezdetét. A csapatok felsorakoztatása, illetőleg Szilasi Lajos tű. alezredes Úr jelentésének beadása után - 09.00. órakor - Mácsai Antal mk. pv. ezredes Úr a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója köszöntötte a csapatokat.
A Himnusz meghallgatását követően Dr. Sümegi Zoltán Úr Tolna Város Polgármestere nyitotta meg versenyt, majd ezután Dr. Pálos Miklós Úr a Tolna Megyei Közgyűlés Alelnöke üdvözölte a csapatokat és minden megjelentet.
A hagyományoknak megfelelően Árvai Imre tű. alezredes Úr a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt főelőadója a köszöntések után, megtartotta eligazítását a csapatoknak és a szervezőknek, majd elkezdődött a verseny, párhuzamosan a „staféta” és a „vizes” szerelésekkel. Valamennyi csapat, amely felnőtt kategóriában nevezett, 1 fő bírót delegált. A csapatok étkezése a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által biztosított sátrakban történt. Minden csapat tag és kísérője közös ebéden vehetett részt.
Parancsnoka és Czigler Mihály Úr a Nagydorogi ÖTE nyugdíjas Parancsnoka, valamint Gergelics István tű. ezr. Úr a Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség Elnöke a díjak átadására.
 
Valamennyi raj oklevelet kapott. Kategóriánként és nemenként öt résztvevő csapat felett az első három helyezett tárgyjutalomban részesült, illetőleg öt résztvevő csapat alatt az első helyezett szintén tárgyjutalmat vehetett át.
Ezt követték a különdíjak átadása. A PART Zrt. által felajánlott különdíjat - MP3 lejátszókat - Bőhm Péter Úr az ATOMIX Kft. Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazat (Atomerőmű Tűzoltóság) Parancsnoka adta át Kurd ÖTE legjobb diák fiú Tűzördögök csapatának , valamint Aparhant ÖTE legjobb diák lány csapatának.
A Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1996. évben vándorserleget alapított a gépjárműfecskendő szerelés versenyszámban első helyezést elérő önkéntes csapat részére. A vándorserleget Bonyhád ÖTE csapata nyerte el 53,57 század másodperccel melyet Bányai Gergely Úr Bonyhád ÖTE volt Parancsnoka adott át.
 
A díjak átadása után szlovákiai Perbete község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének Parancsnoka Zahorcsek Zoltán Úr köszönetet mondott a Szárazdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Parancsnokának, hogy meghívásukkal lehetővé tették a Tolna Megyei Tűzoltóversenyen történő részvételüket.
A rendezvény zárásaképpen a Szózat meghallgatása után a rendezőség jó utat kívánt a csapatoknak, közben a Tűzoltó Zenekar térzenével szórakoztatta a jelenlévőket.
 
Mindkét verseny zavartalan és sportszerű lebonyolításáért köszönet a rendezvény házigazdájának Tolna Város Önkormányzatának, a szervezőknek, illetőleg közreműködőknek – a teljesség igénye nélkül a Tűzoltó Zenekarnak, a helyi Rendőrségnek, Polgárőrségnek,
 
A Kurdi Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Kurdi Körzeti Általános Iskola és Óvoda közreműködésével 2007. szeptember 21.-én rendezte meg a harmadik „Tűzkakas” Diák Tűzoltó-versenyt
 
A verseny megnyitójára Kurd Körzeti Általános Iskola és Óvoda épületében került sor 09.00. órai kezdettel. A rendezvény megnyitóját megtisztelte jelenlétével Szentpáli Árpádné Asszony Kurd Község polgármestere, Ignácz Sándor Úr a Kurdi Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Elnöke, valamint Farkas Sándor Úr a kurdi Körzeti Általános Iskola igazgatója. A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot Daróczy Attila tű. alezredes Úr, a Tolna Megyei Tűzoltószövetséget Müller Ernő Úr vezetőségi tag képviselte. A verseny megszervezéséhez támogatást nyújtott a Tolna Megyei Tűzoltószövetség, valamint Kurd Község Önkormányzata. A verseny 17 állomásán a helyi iskola nevelői, valamint a tűzoltó egyesület felnőtt és ifjúsági tagjai állomásvezetőként tevékenykedtek, munkájukat a Kurdi Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka Müller János Úr koordinálta.
A rendezvény az iskola épületében, a Művelődési Ház sportpályáján és parkjában, kialakított állomásokon került lebonyolításra.
A verseny fő célkitűzése volt, a tanulóifjúság játékos formában történő felkészítése a veszélyhelyzetekre, a veszélyhelyzeti helyes magatartásformákra, a tűzoltóság, katasztrófavédelem feladatainak megismertetése, az önvédelmi készség kialakításának segítése, az önkéntes tűzoltó egyesületek feladatainak, munkájának, valamint a tűzoltóság múltjának, hagyományainak bemutatása, illetőleg annak tudatosítása, hogy veszélyhelyzetekben diákként milyen módon segíthetik a veszély elhárítását. A kiírásnak megfelelően a csapatok hét fővel neveztek, a felszereléseket a Kurdi Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület biztosította.
A hét helyi diáktűzoltó csapat mellett, megyénk településeiről további tíz vendégcsapat érkezett a megmérettetésre.
A vendégcsapatok:

- Bonyhádi Lánglovagok
- Paksi Fire Kids
- Bölcskei Tűzsárkány
- Gyulaji Lánglovagok
- Szárazdi Szikrák
- Paksi Fire Brigade
- Bátaszéki Hamutiprók
- Zombai Tüzes Lányok
- Tolnanémedi Csimota
- Zombai Tüzes Fiúk

 Az I. helyszín első „ELEKTRO – LABIRINTUS” állomásán a gyerekeknek egy szimmetrikus rézből készült csőkígyón kellett egy-egy gyűrűt érintés nélkül végigvezetni.
A „FORRÓ-TALAJ” állomáson lécre szerkesztett fatalpak segítségével a „forró talajon” kellett átjutni, s oda egy célba labdákat juttatni. Mindkét feladatra nyolc perc állt rendelkezésre.
A II. helyszín hármas „AUTÓS VÍZSZÁLLÍTÁS” állomáson a feladat az volt, hogy - a rendelkezésre álló 8 személyes gokarttal - a csapattagoknak vizet kellett körbeszállítaniuk a futópályán, a vízzel töltött poharakkal melyek tartalmát „céledénybe” kellett tölteni. „VIZESTALICSKA” számban akadálypálya leküzdése volt a feladat (bójakerülgetés, gerendán futás, kapuk közt futás, zsámoly átugrás). Egy versenyző talicskában tolta társát, akinek kezében két vízzel töltött kancsó tartalmát a célnál a vödörbe kellet öntenie, ugyanakkor az adott akadályokat futva kellett teljesítenie. A „SZÁRAZ SÍELÉS” állomáson bójákból kirakott akadálypályán kellett végighaladni egy olyan síléccel, melyre egyszerre csak 3 fő tudta a lábát csatolni. A „VIZES FLIPPER” állomáson vízsugárral kellett teniszlabdát „kilőni” majd a nehézségétől függő különböző értékű lyukba azt továbbítani. A hetes számú „LABDALABIRINTUS” állomáson egy döntött pályán hálólabirintusba helyezett labdát kellett a pályán oda-vissza elvezetni a sugárcső segítségével, úgy hogy a labdának érintenie kellett a háló végzáróit. Erre a feladatra hét perc állt rendelkezésre. A „TÜZES – HÁZIKÓ” állomáson elhelyezett ház-makett hét „égő” ablakát kellett ledönteni a vízsugár segítségével, majd visszaállítani egy-egy versenyzőnek. „TÜZECSKÉK” versenyszámban egy élő bokorra helyezett imitált tüzeket (12 db) kellett sugárcső segítségével „eloltani” a csapat minden tagjának. Feladat volt még, hogy puttonyfecskendők segítségével a célba 5 liter vizet kellett juttatni, melyet hang és fényeffektus jelzett. Ezen kívül elméletben is számot adtak a csapatok felkészültségükről a „Tűzvédelmi TOTO” kitöltésével. A „KÚSZÓFOLYOSÓ AKADÁLYPÁLYÁN” a csapatnak egy sugárcsövet, mint váltóbotot kellett a kúszófolyosó, majd az akadály (palánk) és mászó-akadály leküzdésével a pályán végigvinni, melyre 8 perc állt rendelkezésre. A III. helyszínen, az iskolai sportpályán felállított „TÖMLŐ PING – PONG” állomáson két összetekert tömlőt kellett kigurítani, majd összecsatolni, ezt követően a csapattagoknak két db ping - pong labdát kellett a kapcsolt tömlőkön átvezetni. A „TÖMLŐ CÉLBAGURÍTÁS” állomáson egy kapcsok nélküli tűzoltótömlőt kellett a 6 m-re elhelyezett kapuba begurítani. Minden csapattag kétszer guríthatott. Az utolsó „PUZZLE KIRAKÓ” állomáson a csapat feladata az volt, hogy a mintaként bemutatott tűzkakas darabjainak összeállítása egy egész képpé. A rendelkezésre álló 8 perc alatti összeállításért 10 pont járt. A sok feladaton kívül nem maradhatott el a tűzgyújtással kapcsolatos videofilm lejátszása sem, melyet követően a jól megválaszolt kérdésekre a csapatok további pontokat kaptak. Minden állomáson a „tüzes – vizes „feladat jellegéhez kapcsolódó beszélgetésre is sor került, mely segítséget nyújtott az elméleti feladatok megoldásához.
A közös ebédet követően került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre. Az eredményeket Müller János Úr a Kurdi Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka ismertette.
 
Önkéntes - Létesítményi Tűzoltó-parancsnoki szakmai nap 2007.11.10. Szekszárd
 
A Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség 2007. november 10.-én „Önkéntes - Létesítményi Tűzoltó-parancsnoki szakmai napot” szervezett.
A rendezvénynek Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága adott otthont. Megyénkből közel harminc fő Önkéntes Tűzoltó Egyesületi parancsnok-elnök fogadta el a meghívást, az ATOMIX Kft. Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazatot pedig (Atomerőmű Tűzoltóság) Bőhm Péter tű. alezredes Úr parancsnok képviselte.
 
A fórum 09.00. órakor kezdődött, a rendezvényt Hollósi Tibor ny. tű. alezredes Úr a Szövetség titkára nyitotta meg. Köszöntötte a Megjelenteket, majd tájékoztatást adott az ez évi pályázatok eredményeiről, illetőleg az elnyert források felhasználásával kapcsolatos elképzelésekről, egyben tartalmas felkészülést és jó munkát kívánt. A szakmai nap programját Müller Ernő ny. tű. alezredes Úr a Szövetség vezetőségi tagja ismertette. Szólt a rendezvény céljáról, valamint arról, hogy az itt elhangzott információkat a Parancsnok Urak feltétlenül ismertessék a tagságnak, illetőleg az állománynak.
A Szövetség felkérésére - elsőként - Papp Zoltán tű. alezredes Úr Tamási Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának munkatársa tartott előadást a tűzvizsgálat témakörében. Ismertette a tűzvizsgálatok szabályozási rendszerét, valamint a legfontosabb gyakorlati tudnivalókat. A tűzoltással és kárelhárítással, illetőleg tűzoltóversenyekkel összefüggő elméleti ismereteket, valamint az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatait Árvai Imre alezredes Úrtól a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársától hallgathatták meg a jelenlévők. Ezt követően Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának parancsnoka, Sarkadi Ferenc tű. alezredes Úr „az önkormányzati tűzoltóságok és a tűzoltó-egyesületek együttműködésének alapelvei” címmel tette közzé a legfontosabb tudnivalókat. A közös ebéd után került sor, a Budapesti székhelyű IFEX Kft. tűzoltó-technikai eszközeinek bemutatására Nagy László ügyvezető Úr vezetésével a parancsnokság udvarán. A szakmai nap részvevői gyakorlatban ismerhették meg az IFEX Kft. által forgalmazott termékskála - korszerű - tűzoltó-technikai eszközeinek működését és paramétereit. A gyakorlati bemutatókat szakmai konzultáció és kötetlen beszélgetés követte, majd ez után került sor a rendezvény zárására.
Reméljük, hogy ezen szakmai nap tagszervezeteink munkáját elősegítették, és az elhangzottakat otthon is tudják hasznosítani.
 
A Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség ezúton mond köszönetet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának, hogy helyt adott és segítséget nyújtott a szakmai nap lebonyolításához. Köszönet illeti természetesen az Előadókat, hogy szabadidejüket feláldozva színvonalas előadások keretében tették közzé a legfontosabb ismereteket, illetőleg az aktuális tudnivalókat.
 
 
Itt is szeretném megköszönni mindenkinek – a jelenlévőknek, az otthon a településeken szolgálatot vállalóknak, azoknak akik a diákok felkészítését vállalják és végzik és nem utolsósorban a családtagoknak – feleségeknek-gyerekeknek, hogy ezt a hobbit eltűrik és támogatják.
 
                                   KÖSZÖNJÜK.
 
 
 
 
Szekszárd, 2008. február 18.
 
                                                                       Gergelics István
                                                                                   Elnök
 
 
A beszámolót a 2008. február 20.-i vezetőségi ülés elfogadta

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség (c) 2008 Minden jog fenntartva!
Készítette: