Tervezetek
A TOLNA MEGYEI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG 2008. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE (Kezdete: 2008.2.20. 0:0)
2008 évi munkaterv tervezete
TOLNA MEGYEI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG
                                                                 SZEKSZÁRD                                                              
* 7102 Szekszárd, Mikes u. 16-22. Pf. 501.( és fax 74/412-745, BM 23/33-46.
 
MUNKATERV TERVEZET
A Tolna Megyei Tűzoltószövetség vezetősége részére
2008. évre
 
A Tolna Megyei Tűzoltószövetség a mindenkori érvényben lévő tűzvédelmi és más kapcsolódó jogszabályok és azok végrehajtására kiadott rendelkezésekben megfogalmazottak szerint, a rendelkezésre álló, személyi és tárgyi feltételek függvényében képviseli tagságának érdekeit, oly módon, hogy - tagságának egyetértésével - elsődleges célként és feladatként jelöli meg a tűz elleni védekezést, a műszaki mentést és az ezekhez kapcsolódó megelőző feladatok végrehajtásának elősegítését. A szövetség a hatályos jogszabályokat figyelembe véve segíti a tűzvédelmi érdekek érvényre juttatását.
 
Ennek érdekében fő feladataink:
-          Minden lehetőséget ki kell használni a pályázatok tekintetében.
-          A pályázati források függvényében folytatni kell a tűzoltók tanfolyami képzését.
-          Működtetni és hatékonyabbá kell tenni a személyes és az elektronikus kommunikációs rendszert a Tolna Megyei Tűzoltószövetség tagszervezetei, tagjai és az együttműködő szervezetek között.
-          Folytatni kell az új „Honlapunk” feltöltési feladatait.
-          Kiemelt figyelmet kell fordítani az „Önkéntes Tűzoltó Egyesületekről” szóló törvény rendelkezéseinek érvényesítésére.
 
A Tolna Megyei Tűzoltószövetség vezetősége, tagszervezetei illetőleg tagjai a Szent Flórián Alapítvány együttműködésével továbbra is a közös gondolkodást, egymás véleményének tiszteletben tartásával helyezi előtérbe.
Továbbra is kiemelt feladatunk a megyében működő, hivatásos önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóságok valamint a tűzoltó egyesületek, illetőleg az ifjúsági –diák tűzoltók tevékenységének segítése, működési feltételeik javítása, fejlesztésük támogatása.
A beérkezett igények figyelembevételével folytatnunk kell a hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltóságok önkéntes tűzoltó egyesületek tagjainak képzését a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, valamint a hivatásos önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóságokkal együttműködve. Segítjük tagszervezeteink pályázati tevékenységét.
 
Méltóképpen, kell megszerveznünk megyei Flórián Napi ünnepséget a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal illetőleg, Nagymányok Polgármesteri Hivatallal, valamint tagszervezeteinkkel együttműködve. Meg kell rendeznünk a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a tűzoltóságokkal közösen a megyei összevont tűzoltó versenyeket Bátaszék városában.
Időben el kell készítenünk a javaslatokat a Grf. Széchenyi Ödön emlékplakett és a szolgálati érmek adományozásához.
Díszérmet adományozunk a kiemelkedő munkát végzők részére.
Szorgalmazzuk a tűzoltó egyesületi közgyűlések megtartását, segítjük a szabályszerű dokumentálást. Szerepet vállalunk a Tolna Megyei Civil Fórum munkájában. Igény szerint segítséget nyújtunk a Paksi Tűz-Kakas sport rendezvény szervezéséhez.. Gondoskodunk a tagdíjak beszedéséről, a szabályos gazdálkodásról. Közreműködünk az önkéntes tűzoltó egyesületeink érintett tagjainak biztosítási ügyeinek rendezésében.
A döntések meghozatala érdekében küldöttgyűlést és vezetőségi üléseket tartunk az alábbi ütemezéssel:
 
ÜLÉSEK RENDJE
Megyei küldöttgyűlés:                                      
 
2008. március. 01.
 .Helye: Tolna Hotel Thelena
     Tájékoztató az elmúlt év munkájáról, tájékoztató a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról. Az ellenőrző bizottság jelentése.
     A 2008. évi feladatok ismertetése, a 2008. év költségvetés elfogadása.
     A 2008. munkaterv megvitatása, elfogadása.
     Egyebek
 
VEZETŐSÉGI ÜLÉSEK RENDJE
I. negyedévben                                              február                   Szekszárd
II. negyedévben  soron kívül                        április                     Nagymányok ÖTE
II. negyedévben                                              május                     Bátaszék ÖT
III. negyedévben                                             szeptember           Kurd ÖTE
IV. negyedévben                                             december               Szekszárd HÖT
 
RENDEZVÉNYEK
  1. Gr. Széchényi Ö. tűzoltó verseny         Helye: Bonyhád            Ideje: 2008.04. 18.
  2. Flórián Napi ünnepség                           Helye: Nagymányok     Ideje: 2008. 05.02.
  3. Megyei összevont tűzoltó versenyek     Helye: Bátaszék           Ideje: 2008. 05. 30.-31.
  4. „Tűzkakas” játékos vetélkedő                 Helye: Kurd                  Ideje: 2008.09. 19.
  5. 40 órás tanfolyam   (pályázati lehetőségek függvényében)                          igény szerint
  6. Egynapos ismeretfelújító képzések (pályázati lehetőségek függvényében) igény szerint
  7. Parancsnoki továbbképzés (pályázati lehetőségek függvényében)              igény szerint
  8. Gépjármű vezető képzés (pályázati lehetőségek függvényében)                 igény szerint
  9. Elsősegély nyújtó tanfolyam (pályázati lehetőségek függvényében) kapcsolva a 40 órás tanfolyamokhoz igény szerint                                                          
 
A munkatervet a 2008. február 20 -n megtartott vezetőségi ülés a küldöttközgyűlésnek elfogadásra javasolja.
 
Szekszárd, 2008. február …-n
                                                                                              Gergelics István
                                                                                                     elnök
 
 
A munkatervet a 2008. március…..-n megtartott küldöttgyűlés ………….. számú határozatával elfogadta.
 

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség (c) 2008 Minden jog fenntartva!
Készítette: