ÖTE Alapszabály kivonatok

Tisztelt Olvasóink!

Itt tekinthetők meg Önkéntes Tűzoltó Egyesületeink jogelődjeinek Alapszabályukban megfogalmazott céljai. 

TOLNA MEGYE

TŰZOLTÓ TESTÜLETEK, EGYLETEK, EGYESÜLETEK CÉLJAI

( KIVONATOS KÖZLÉSEK AZ ALAPSZABÁLYOKBÓL )


1) Tolnavármegyei Tűzoltótestületek Szövetségének célja:

Az 1893. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„ Az egyesülés útján Tolna-vármegye területén a tűzoltó ügynek fejlesztése, terjesztése, tökéletesbítése és egyenlő elvek szerint való szervezése, továbbá tűzrendészeti ügyekben szakvélemények adása, a tűzrendészeti szabályrendeletek foganatosítása feletti őrködés s egyáltalában tűzrendészeti ügyekben a hatóságok támogatása , végre statisztikai adatok gyűjtése és felszolgáltatása.”

2) Alsónána Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1930. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A község (város) területén, esetleg a szomszéd községekben kiütött tűz rendszeres oltása és egyéb vészesetekben segítségnyújtás, a község (város) területén kívül azonban a működő tagoknak csak egyharmad részvételével.”

3) Alsónyék Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1930. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A község (város) területén, esetleg a szomszéd községekben kiütött tűz rendszeres oltása és egyéb vészesetekben segítségnyújtás, a község (város) területén kívül azonban a működő tagoknak csak egyharmad részvételével.”

4) Báta Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1895. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„ Általában minden tűzvész alkalmával gyorsan a vész helyére sietni és ott a parancsnok vezénylete alatt a veszedelemre forgó ember életét, a vésznek kitett ingó és ingatlan vagyont menteni.”

5) Bátaapáti Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1929. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A község (város) területén, esetleg a szomszéd községekben kiütött tűz rendszeres oltása és egyéb vészesetekben segítségnyújtás, a község (város) területén kívül azonban a működő tagoknak csak egyharmad részvételével.”


6) Bátaszék Önkéntes Tűzoltó - Testület célja:

Az 1894. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„ Általában minden tűzvész alkalmával gyorsan a vész helyére sietni és ott a műszaki intézkedésre hivatott parancsnok vezénylete alatt a veszedelemben forgó ember életet, a vésznek kitett ingó és ingatlan vagyont menteni.”

7) Bikács Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1932. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A község (város) területén, esetleg a szomszéd községekben kiütött tűz rendszeres oltása és egyéb vészesetekben segítségnyújtás, a község (város) területén kívül azonban a működő tagoknak csak egyharmad részvételével.”

8) Bogyiszló Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1910. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A község területén, esetleg a szomszéd községekben kiütött tűz rendszeres oltása és egyéb vészesetekben segítségnyújtás, a község területén kívül azonban a működő tagoknak csak 1/3-ad részvételével.”

9) Bonyhád Tűzoltó - Egylet célja:

Az 1874. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A tűzoltásban rendszeresen szervezett csapatai által ténylegesen közreműködni.”

10) Bonyhádvarasd Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1938. évi alapszabályában foglaltak szerint:

a) „A község (város) területén és a körzetébe eső (180.000./1936. B. M. rendelet /továbbiakban. R./ 25.§.) szomszéd községekben kitört tűz terjedésének megakadályozása, a tűzoltás és az ezzel kapcsolatos munkák elvégzése.”
b) „Egyéb elemi csapás (pl. árvíz, földrengés) vagy közveszély, továbbá baleset alkalmával a mentési munkálatokban, különösen pedig a műszaki mentésben segédkezés. ( Ilyen esetekben a tűzoltók a mentési munkálatokat irányító hatóság kiküldöttjének ( szakértőjének) utasításai szerint járnak el.”


11) Bölcske Önkéntes Tűzoltó - Egylet célja:

Az 1889. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A rendszeres tűzoltás Bölcske község területén és közeli vidékén”

12) Decs Község Önkéntes Tűzoltó Testület célja:

Az 1903. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„Rendszeres tűzoltás s egyébb vész esetében segédkezés Decsen és esetleg környékén. A czélja eléretik:
a) a tagoknak a tűzoltás s egyébb mentési munkálatokban való elméleti és gyakorlati oktatása által,
b) esetleg tartandó éji őrszolgálat által,
c) tűz és egyébb vész eseteknél szükséges segély,”

13) Dombóvár Önkéntes Tűzoltó - Egylet célja:

Az 1876. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„Rendszeresen szervezett csapatai által ténylegesen közreműködni”

14) Döbrököz Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1890. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„ Hogy önkéntesen szervezett és szakszerűen betanult személyzetével tűzvész esetén a tűzoltást, az élet-és vagyonmentést eszközölje, s általában minden, a tűzrendészethez tartozó teendőket teljesítse.”

15) Dunaföldvár Önkéntes Tűzoltó - Egylet célja:

Az 1877. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A rendszeres tűzoltás Dunafölvár város területén és közeli vidékén”

16) Felsőnyék Kisközségi Önkéntes Tűzoltó - Testület célja:

Az 1892. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„Hogy önkéntesen szervezett és szakszerűen kitanult személyzetével tűzvész esetén a tűzoltást, az élet-és vagyonmentést eszközölje s e mellett mindazon a megelőző tűzrendészethez tartozó teendőket teljesítse, melyet a törvény vagy kormányrendelet reá bíz”

17) Fürged Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1939. évi alapszabályában foglaltak szerint:

c) „A község (város) területén és a körzetébe eső (180.000./1936. B. M. rendelet /továbbiakban. R./ 25.§.) szomszéd községekben kitört tűz terjedésének megakadályozása, a tűzoltás és az ezzel kapcsolatos munkák elvégzése.”
d) „Egyéb elemi csapás (pl. árvíz, földrengés) vagy közveszély, továbbá baleset alkalmával a mentési munkálatokban, különösen pedig a műszaki mentésben segédkezés. ( Ilyen esetekben a tűzoltók a mentési munkálatokat irányító hatóság kiküldöttjének ( szakértőjének) utasításai szerint járnak el.”


18) Gerjen Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1935. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A község (város) területén, esetleg a szomszéd községekben kiütött tűz rendszeres oltása és egyéb vészesetekben segítségnyújtás, a község (város) területén kívül azonban a működő tagoknak csak egyharmad részvételével.”

19) Gindlicsalád ( Kistengelic) Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1926. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A község (város) területén, esetleg a szomszéd községekben kiütött tűz rendszeres oltása és egyéb vészesetekben segítségnyújtás, a község (város) területén kívül azonban a működő tagoknak csak egyharmad részvételével.”


20) Györköny Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1932. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A község (város) területén, esetleg a szomszéd községekben kiütött tűz rendszeres oltása és egyéb vészesetekben segítségnyújtás, a község (város) területén kívül azonban a működő tagoknak csak egyharmad részvételével.”

21) Gyulaj Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1928. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A község (város) területén, esetleg a szomszéd községekben kiütött tűz rendszeres oltása és egyéb vészesetekben segítségnyújtás, a község (város) területén kívül azonban a működő tagoknak csak egyharmad részvételével.”

22) Harczi Önkéntes Tűzoltó Testület célja:

Az 1895. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„Általában minden tűzvész alkalmával gyorsan a vész helyére sietni és ott a parancsnok vezénylete alatt a veszedelemben forgó emberi életet a vésznek kitett ingó és ingatlan vagyont megmenteni.”

23) Hőgyész Önkéntes Tűzoltó Egylet célja:

Az 1890. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„Általában minden tűzvész alkalmával gyorsan a vész helyére sietni és ott a parancsnok vezénylete alatt a veszedelemben forgó ember-életet, a vésznek kitett ingó és ingatlan vagyont megmenteni.”

24) Kajdacs Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1935. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A község (város) területén, esetleg a szomszéd községekben kiütött tűz rendszeres oltása és egyéb vészesetekben segítségnyújtás, a község (város) területén kívül azonban a működő tagoknak csak egyharmad részvételével.”


25) Kisszékely Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1939. évi alapszabályában foglaltak szerint:

e) „A község (város) területén és a körzetébe eső (180.000./1936. B. M. rendelet /továbbiakban. R./ 25.§.) szomszéd községekben kitört tűz terjedésének megakadályozása, a tűzoltás és az ezzel kapcsolatos munkák elvégzése.”
f) „Egyéb elemi csapás (pl. árvíz, földrengés) vagy közveszély, továbbá baleset alkalmával a mentési munkálatokban, különösen pedig a műszaki mentésben segédkezés. ( Ilyen esetekben a tűzoltók a mentési munkálatokat irányító hatóság kiküldöttjének ( szakértőjének) utasításai szerint járnak el.”

26) Kéty Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1930. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A község (város) területén, esetleg a szomszéd községekben kiütött tűz rendszeres oltása és egyéb vészesetekben segítségnyújtás, a község (város) területén kívül azonban a működő tagoknak csak egyharmad részvételével.”

27) Koppányszántó Nagyközség Önkéntes Tűzoltó - Testület célja:

Az 1913. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„Hogy önkéntesen szervezett és szakszerűen kitanult személyzetével tűzvész esetén a tűzoltást, az élet-és vagyonmentést eszközölje s e mellett mindazon a megelőző tűzrendészethez tartozó teendőket teljesítse, melyet a törvény vagy kormányrendelet reá ró”

28) Kölesd Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1930. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A község (város) területén, esetleg a szomszéd községekben kiütött tűz rendszeres oltása és egyéb vészesetekben segítségnyújtás, a község (város) területén kívül azonban a működő tagoknak csak egyharmad részvételével.”

29) Lengyel Önkéntes Tűzoltó Egylet célja:

Az 1885. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„ 1). Rendszeres begyakorlás és szükséges felszereléssel a községben a tűzveszélynél ténylegesen közreműködni.
2). Lehetőség szerint szomszéd községeknek is segédkezet nyújtani.
3). Más veszélyekben és veszélyesetekben, védőleg közreműködni és szükség esetében a nyilvános rendet fentartani.”

30) Madocsa Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1935. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A község (város) területén, esetleg a szomszéd községekben kiütött tűz rendszeres oltása és egyéb vészesetekben segítségnyújtás, a község (város) területén kívül azonban a működő tagoknak csak egyharmad részvételével.”

31) Magyarkér Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1929. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A község területén, esetleg a szomszéd községekben kiütött tűz rendszeres oltása és egyéb vészesetekben segítségnyújtás, a község területén kívül azonban a működő tagoknak csak egyharmad részvételével.”

32) Magyarkeszi Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1929. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A község (város) területén, esetleg a szomszéd községekben kiütött tűz rendszeres oltása és egyéb vészesetekben segítségnyújtás, a község (város) területén kívül azonban a működő tagoknak csak egyharmad részvételével.”

33) Nagykónyi Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1939. évi alapszabályában foglaltak szerint:

g) „A község (város) területén és a körzetébe eső (180.000./1936. B. M. rendelet /továbbiakban. R./ 25.§.) szomszéd községekben kitört tűz terjedésének megakadályozása, a tűzoltás és az ezzel kapcsolatos munkák elvégzése.”
h) „Egyéb elemi csapás (pl. árvíz, földrengés) vagy közveszély, továbbá baleset alkalmával a mentési munkálatokban, különösen pedig a műszaki mentésben segédkezés. ( Ilyen esetekben a tűzoltók a mentési munkálatokat irányító hatóság kiküldöttjének ( szakértőjének) utasításai szerint járnak el.”


34) Nagyszokoly Önkéntes Tűzoltó Egylet célja:

Az 1885. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A tűzoltásban rendszeresen szervezett csapatai által tényleg közreműködni.”


35) Ozora Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó -Testület célja:

Az 1889. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„Hogy önkéntesen szervezett és szakszerűen kitanult személyzetével tűzvész esetén a tűzoltást, az élet-és vagyonmentést eszközölje s e mellett mindazon a megelőző tűzrendészethez tartozó teendőket teljesítse, melyeket a törvény vagy kormányrendelet reá bíz.”36) Paksi Önkéntes Tűzoltó - Egylet célja:

Az 1874. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A rendszeres tűzoltás Paks város területén s közel vidékén.
Az egylet czéljainak elérése végett:
a). A tagok a rendszeres tűzoltásban elméletileg s gyakorlatilag oktattatnak.
b). Tűzvész esetén az oltást, élet s vagyonmentést eszközli.”


37) Pinczehely-Görbői Önkénytes Tűzoltó- Egyesület célja:

Az 1889. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A Pinczehelyen és szomszédos helységekben s erdőségekben a vagy egyébb helyeken támadó tűzvész alkalmával minden ingó s igatlan vagyont, valamint veszélyben forgó emberéletet lehetőleg óvni s menteni.
Ezen kitűzött czél elérése végett:
a) A tagok a rendszeres tűzoltásban elméletileg és gyakorlatilag oktattatnak,
b) Nyári éjszakákon éjjeli őrszolgálat tartatik, mely esetről-esetre a parancsnokság által rendeltetik el.”

38) Regőly Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1929. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A község (város) területén, esetleg a szomszéd községekben kiütött tűz rendszeres oltása és egyéb vészesetekben segítségnyújtás, a község (város) területén kívül azonban a működő tagoknak csak egyharmad részvételével.”

39) Sárszentlőrinc Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1939. évi alapszabályában foglaltak szerint:

a) „A község (város) területén és a körzetébe eső (180.000./1936. B. M. rendelet /továbbiakban. R./ 25.§.) szomszéd községekben kitört tűz terjedésének megakadályozása, a tűzoltás és az ezzel kapcsolatos munkák elvégzése.”
b) Egyéb elemi csapás (pl. árvíz, földrengés) vagy közveszély, továbbá baleset alkalmával a mentési munkálatokban, különösen pedig a műszaki mentésben segédkezés. ( Ilyen esetekben a tűzoltók a mentési munkálatokat irányító hatóság kiküldöttjének ( szakértőjének) utasításai szerint járnak el.”

40) Sárpilis Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1930. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A község (város) területén, esetleg a szomszéd községekben kiütött tűz rendszeres oltása és egyéb vészesetekben segítségnyújtás, a község (város) területén kívül azonban a működő tagoknak csak egyharmad részvételével.”41) Simontornya Önkéntes Tűzoltó Egylet célja:

Az 1886. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A rendszeres tűzoltás Simontornya városterületén és vidékén.”

42) Szakcs Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1937. évi alapszabályában foglaltak szerint:

a) „A község (város) területén és a körzetébe eső (180.000./1936. B. M. rendelet /továbbiakban. R./ 25.§.) szomszéd községekben kitört tűz terjedésének megakadályozása, a tűzoltás és az ezzel kapcsolatos munkák elvégzése.”
c) Egyéb elemi csapás (pl. árvíz, földrengés) vagy közveszély, továbbá baleset alkalmával a mentési munkálatokban, különösen pedig a műszaki mentésben segédkezés. ( Ilyen esetekben a tűzoltók a mentési munkálatokat irányító hatóság kiküldöttjének ( szakértőjének) utasításai szerint járnak el.”

43) Szakály Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1929. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A község (város) területén, esetleg a szomszéd községekben kiütött tűz rendszeres oltása és egyéb vészesetekben segítségnyújtás, a község (város) területén kívül azonban a működő tagoknak csak egyharmad részvételével.”

44) Szegzárdi Önkénytes Tornász –Tűzoltó Egylet célja:

Az 1873. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A tűzoltásban rendszeresen szervezett csapatai által ténylegesen közreműködni.”

45) Tamási Önkéntes Tűzoltó Egylet célja:

Az 1874. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A tűzoltásban rendszeresen szervezett csapatai által ténylegesen közreműködni.”

46) Tolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület célja:

Az 1886. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„Tolna nagyközség területén és vidékén támadó tűzvész alkalmával minden ingó és ingatlan vagyont, valamint veszélyben forgó emberéletet lehetőleg óvni és menteni.
Ezen cél elérése végett a tagok a rendszeres tűzoltásban elméletileg és gyakorlatilag oktattatnak. Évenként ápril hó elsejétől október végeig éjjeli őrséget tart.”

47) Tolna-Agárdi Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1892. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„Általában minden tűzvész alkalmával vész helyére sietni és ott a Parancsnok vezénylete alatt a veszedelemben forgó emberi életet, a vésznek kitett ingó és ingatlan vagyont megmenteni”

48) Várdomb Önkéntes Tűzoltótestület célja:

Az 1930. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„A község (város) területén, esetleg a szomszéd községekben kiütött tűz rendszeres oltása és egyéb vészesetekben segítségnyújtás, a község (város) területén kívül azonban a működő tagoknak csak egyharmad részvételével.”

49) Zomba Önkéntes Tűzoltó Egylet célja:

Az 1890. évi alapszabályában foglaltak szerint:

„ A tűzoltók elemi és gyakorlati kiképeztetése minden a tűzoltásra vonatkozó szakmában.
Tűzoltás Zombán és Döri- Patlan pusztáin és pedig a felszólítás nélkül Zombán és a Döri-Patlanon. Az illetékes egyletek felszólítására a közeli községekben. Rendzavargások alkalmával a közigazgatási hatóság felszólítására s annak rendelkezése szigorú betartásával a rendhelyre állítására közreműködni.


Szekszárd, 2008. szeptember 11.

Hollósi Tibor titkár

Tolna Megyei Tűzoltószövetség
Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség (c) 2008 Minden jog fenntartva!
Készítette: