Jegyzőkönyv
TOLNA MEGYEI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG 2014. ÉVI KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATA TOLNA (Kezdete: 2014.3.1. 0:0)
Itt olvasható a Tolnán 2014.03.01.-én megtartott küldöttgyűlés határozata.

 TOLNA MEGYEI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG

                                    SZEKSZÁRD                                      
 
Szám: 8-2/2014.
 
A TOLNA MEGYEI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG KÜLDÖTT TAGGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATA
 

Tolnán, 2014. március 01.-én megtartott 

Küldött taggyűlés az alábbi határozatot fogadta el:

 

1/2014.  A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldött taggyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 19 igen mellett, a 2013. évi ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót.

(tartózkodás:-- nem szavazat:--)

 

2/2014. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldött taggyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 19 igen mellett, a 2013. évi tevékenységről szóló beszámolót.

(tartózkodás:-- nem szavazat:--)

 

3/2014. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldött taggyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 19 igen mellett, a 2013. évi (költségvetési) beszámolót.

(tartózkodás:-- nem szavazat:--)

 

4/2014. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldött taggyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 19 igen mellett, hogy a - 2014. évi feladattervhez kapcsolódóan - 2014. évben megrendezendő Kurdi Tűzkakas vetélkedőre 100 ezer Ft értékben étkezést és díjjak költségeit, a Bölcskei táborra 30 ezer Ft értékben díjjak költségeit, a Bonyhádi Grf. Széchenyi Ödön vetélkedőre 40 ezer Ft értékben díjjak költségeit a Tolna Megyei Tűzoltószövetség átvállalja.

(tartózkodás:-- nem szavazat:--)

 

5/2014. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldött taggyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 19 igen mellett, a 2014. évi feladattervet.

(tartózkodás:-- nem szavazat:--)

 

6/2014. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 19 igen mellett, a 2014. évi költségvetés javaslatot.

(tartózkodás:-- nem szavazat:--)

 

7/2014. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 19 igen mellett, hogy az ez évi – MTSZ küldött gyűlésére történő - küldötteket érintő jelölő bizottsági teendők ellátására, majd a szavazatszámláló bizottsági feladatok végrehajtására az alábbi összetételű bizottság álljon fel:

Farkas Attila elnök, Szendi József tag, Mihálovics Lajos tag.

(tartózkodás:-- nem szavazat:--)

 
 
K.m.f.
 

Gergelics István                                                                                 Hollósi Tibor

      elnök                                                                                                  titkár
 

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség (c) 2008 Minden jog fenntartva!
Készítette: