Tervezetek
TOLNA MEGYEI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA (Kezdete: 2012.1.24. 0:0)
Beszámoló a 2011 évi munkáról
Beszámoló a 2011 évi munkáról


A Tolna Megyei Tűzoltószövetség az elmúlt évben is Alapszabályának és az éves munkatervének megfelelően végezte tevékenységét.
Munkatervünket egy pont kivételével végrehajtottuk. Az önkéntes egyesületek elnökei/parancsnokai részére nem tartottuk meg az év végére tervezett értekezletünket, mert az új szakmai jogszabályok és a civil törvény is az év végén kerültek kiadásra. A jogszabályokról az év elején továbbképzést kell tartanunk az érintetteknek.
Küldöttgyűlés Tolna Hotel Thelena március 05.
Mondhatjuk, hogy a hagyományoknak megfelelően megtartottuk az éves küldött értekezletet Tolnán, a Hotel Thelenában március 5.-én. Tagszervezeteink részéről 30 szervezet képviseltette magát, így a küldött gyűlés határozatképes volt. A szokásos napirendeket tárgyaltuk, éves beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása, 2012 évi munka és költségvetési terv illetve sor került a Szent Flórián Alapítvány kuratóriumába egy új tag választása is. Szinger Feri bácsi közel 10 évi tevékenység után lemondott kuratóriumi tagságáról, helyette Lovászi Zoltánné került megválasztásra.
Mácsai Antal mk. pv. ezredes a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója ismertette bekövetkezett változásokat illetve ismertette a várható változásokat.
A Magyar Tűzoltó Szövetség küldöttközgyűlésén részt vettünk az előírt hat fővel. A küldött közgyűlésen került sor a BM OKF-fel megújított együtt működési megállapodás aláírására is. A megjelenteknek dr. Bakondi György tű. altábornagy ismertette a várható változásokat, a tűzoltóságok államosítását.
Gróf Széchényi Ödön diák tűzoltó verseny Bonyhád április 15.
A Bonyhád Városi Tűzoltóság és a BONI Széchenyi István Általános Iskola munkatársai április 15.-én rendezték meg a kistérségi Széchenyi Ödön tűzoltóversenyt. A tudáspróbán 7 csapat vett részt Nagymányokról, Paksról, Bölcskéről, Tamásiból és Bonyhádról. A 7-8. osztályosokból álló 5 fiú- és 2 lánycsapatra az elméleti feladatok között általános tűzvédelmi ismeretekkel, illetve a névadó Széchenyi Ödön munkásságával kapcsolatos kérdések vártak. A közönség számára is mindig izgalmas gyakorlati feladat a föld feletti tűzcsapról osztott sugár szerelése volt, és a szemerkélő esőben is kitartóan versengtek az ifjú tűzlovagok. Szövetségünk a versenyt megrendezését tárgyjutalmakkal támogatta.
Önkéntes Tűzoltó Parancsnoki Értekezlet Paks 2011. május 14.
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Tolna Megyei Tűzoltószövetség közös szervezésében került sor Paksi Tűzoltó-parancsnokságon, az önkéntes tűzoltó egyesületek parancsnokainak értekezletére és az azzal egybekötött gyakorlatra.
Hollósi Tibor Úr adott tájékoztatást az BM-MTSZ 2011. évi pályázatának tervezetéről és a legfontosabb tudnivalókról, valamint a műszaki fejlesztési lehetőségekről.
Árvai Imre tű. alezredes Úr előadására, az *ÖTE-k 2010. évi tevékenysége értékelése a következő évek feladatai* címmel. A témakőrt érintően, - továbbá - összefoglalót hallgathattak meg a jelenlévők az ÖTE-k műszaki - technikai szintjének felmérése, technikai adatok pontosításának ez évi menetrendjével kapcsolatosan.
Mácsai Antal mk. pv. ezredes Úr a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója adott tájékoztatást a katasztrófavédelmi koncepcióval kapcsolatos kérdésekről.
A tartalmas előadás után, Árvai Imre tű. alezredes Úr ismertette a gyakorlattal kapcsolatos taktikai elképzeléseket, egyben a gyakorlat végrehajtásának menetrendjét.
A gyakorlat a 6. számú főútvonal mellett az Atomerőmű északi bejárójánál lévő, volt mezőgazdasági épületében és környezetében került végrehajtásra - bemutató jelleggel - a Paksi és az Atomerőműves egységek részvételével.
Itt és szeretnénk köszönetünket kifejezni a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, valamint Paks Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának, hogy lehetővé tették e szakmai nap megtartását. Külön köszönet a Paksi és az és az Atomerőmű Tűzoltóság egységeinek, a bemutató gyakorlat megtartásáéért.
Megyei Szent Flórián Nap Dombóvár május 01.
Hagyomány megyénkben, hogy a Szent Flórián Napot és a Megyei Tűzoltóversenyt is a hivatásos szervezetekkel együtt tartjuk. A Szent Flórián Napot a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a 135 éves Dombóvári Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, a Caminus Tüzeléstechnikai Kft és Szövetségünk rendezte 2011. május 1.-én.
A rendezvényen került sor a laktanya névadó ünnepségére, melyen részt vettek a névadó leszármazottjai Dőry Hugó és Endre is.
Az ünnepség alkalmából látogatott megyénkbe a Bern város tűzoltóságának képviselői a helyi tűzoltózenekar népes küldöttségével együtt. Az ünnepség a Dombóvári Ifjúsági fúvószenekar – a Tolna Megyei Tűzoltó Zenekar és a Berni tűzoltózenekar műsoraival folytatódott. Szabó Jenő tű. alezredes Úr ismertette ünnepi beszédét, majd ezután következett Szabó Loránd polgármester Úr köszöntője és Mácsai Antal mk. pv. ezredes Úr ünnepi beszéde.
Az ünnepség folytatásaként a Tűzoltóság zászlajára zászlószalagot helyeztek el a résztvevők, és sor került az elmúlt időszakban kiemelkedő teljesítményt nyújtók részére az elismerések átadására is.
A rendezvény a tűzoltó laktanyában folytatódott, közös ebéddel, valamint vendéglátással, továbbá veterán tűzoltó autók bemutatójával és gyermek programokkal. A napot tűzoltóbál zárta.
Tolna megyei hivatásos önkéntes Tűzoltóverseny Tolna május 27-28.
A Tolna megyei Tűzoltóversenyt a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal 2011. május 27.-én és 28.-án rendeztük meg, melynek Tolna Városa adott otthont. A hagyományainknak megfelelően pénteki napon a hivatásos és a főállású létesítményi tűzoltóság míg szombaton az önkéntes és diák tűzoltóságok versenyeznek.
Készenléti szolgálatot ellátó Hivatásos és Létesítményi Tűzoltóságok versenye:
A Paksi Atomerőmű Létesítményi Tűzoltósága nyert, a második helyen a Dombóvári Tűzoltóság csapata, harmadik helyen a szekszárdiak végeztek, a negyedik pedig a Paksi önkormányzati tűzoltók csapata lett.
Egyéni versenyszámok eredményei:
A száz méteres akadálypálya kategóriában az idei győztes Szabó Tamás az Atomerőmű létesítményi tűzoltóságának tagja lett. A második helyen Gulyás István, a dombóváriak törzsőrmestere, a harmadik helyen Klézli Tamás, a szekszárdiak őrmestere végzett.
A horoglétra mászás versenyszámban már csütörtökön megszülettek az eredmények, amely a paksi tűzoltóságon zajlott. Az első helyen végzett Juhász István főtörzsőrmester, a második helyen Huth Norbert őrmester és Tóth László törzsőrmester lett a harmadik.
Tolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület 125 éves jubileumi ünnepsége május 28.
A tűzoltóversennyel egyidőben ünnepelte a Tolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 125 éves jubileumi ünnepségét.
A hagyományoknak megfelelően Megyei Tűzoltó Zenekar térzenéjével kezdődött az ünnepség, a Tűzoltóság épülete előtt.
Majd meghallgathattuk Freund Dorka előadásában Móra Ferenc: „Tűzoltó gyerekek imája” című verset. A szavalat után ifj. Csőglei István Úr Tolna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete Elnöke köszöntötte a jelenlévőket és ismertette ünnepi megemlékezését.
Önkéntes Tűzoltóságok , Tűzoltó Egyesületek, Ifjúsági és Diáktűzoltók versenye:
Talán az elmúlt évi elmaradt verseny miatt, de sajnos kevés résztvevő csapatot tudtunk fogadni a Sportpályán. A versenyen 17 felnőtt férfi, kettő női, kettő ifjúsági férfi, hat diák fiú raj és egy diák leány raj képviseltette magát. A verseny ideje alatt id. Csőglei István nyugállományú tű. ezredes Úr Örökös Tiszteletbeli Elnökünk ismertette és dedikálta a Tolnai tüzek és Tűzoltók c. Tolna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 125 éves történetét bemutató könyvét. A kurdi óvodások sikeres *tűzoltási bemutatóját* is megtekinthettük.
A verseny végén a résztvevők a rendezőkkel együtt a hagyományos babgulyás mellett elevenítették fel a lezajlott verseny érdekes pillanatait.BM ÖTE pályázat:
A BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség által kiírt pályázaton az alábbi támogatásokat nyerték el tagszervezeteink:
Sszám Név Működés Oktatás Technikai eszköz beszerzés Tűzoltó gépjármű felújítás Szertár felújítás Össszesen
1. Dunaföldvár ÖTE 150 000 150 000 150 000 0 550 000 1 000 000
2. Zomba ÖTE 230 000 100 000 0 330 000
3. Bölcske ÖTE 100 000 20 000 200 000 0 0 320 000
4. Simontornya ÖTE 400 000 0 400 000
5. Bonyhád ÖTE 200 000 300 000 400 000 900 000
6. Tolna ÖTE 200 000 0 200 000
7. Kurd ÖTE 100 000 100 000 170 000 200 000 180 000 750 000
8. Dunaszentgyörgy ÖTE 200 000 0 200 000
9. Nagymányok ÖTE 200 000 400 000 600 000
10. Fadd ÖTE 100 000 0 200 000 0 300 000
11. Váralja ÖTE 70 000 0 230 000 0 300 000
Összesen 520 000 270 000 2 380 000 600 000 1 530 000 5 300 000
Gratulálunk egyesületeinknek a sikeres pályázathoz.
IV. Hagyományos tűzoltó verseny Gyöngyös június 25-26.
Megyénket Bölcske női és férfi csapatai képviselték, szövetségünk az útiköltséghez járult hozzá. Csapataink által elért eredményeket a honlapunkon találhatják.
Bölcske tűzoltó tábor július 10-17.
A Paksi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság és a Paksi Önkéntes Sport és Hagyományőrző Egyesület közös szervezésében ismételten volt diák tűzoltó tábor Bölcskén, melynek házi versenyére az érmeket szövetségünk biztosította a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásából.
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal megújítottuk az együttműködési megállapodásunkat, melynek aláírására 2011. július 26.-án került sor.
Alapfokú Tűzoltó Tanfolyam Simontornya augusztus 27 – szeptember 24.
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen kihelyezett Alapfokú (40 órás) tűzoltóképző tanfolyamot tartottunk Simontornyán. A tanfolyam elméleti oktatása a Simontornyai PM Hivatalban, a gyakorlati képzés a kijelölt terepen volt. A képzésen Bonyhád, Németkér, Dunaszentgyörgy, Bátaszék Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől, Tamási Önkéntes Tűzoltóságtól és nem utolsó sorban a - helyi -Simontornyai Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől összesen 29 fő vett részt és tett
eredményes vizsgát. Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokat Csöglei István tű. százados, Kiefaber
Gábor tű. főhadnagy, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint Papp Zoltán tű. alezredes, Szemes Márton tű. százados Tamási Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság munkatársai, valamint Hollósi Tibor ny. tű. alezredes a Tolna Megyei Tűzoltószövetség titkára tartották.
VII. TŰZKAKAS DIÁKTŰZOLTÓ-VERSENY KURD 2011. szeptember 23.
A Kurdi Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a kurdi Körzeti Általános Iskola és Óvoda a Tolna Megyei Tűzoltószövetség és Kurd község Önkormányzatának támogatásával meghirdeti az VII. Tűzkakas Diáktűzoltó - versenyt, melynek megrendezésére 2011. szeptember 23.-án került sor. Szövetségünk támogatta a rendezvényt.
Jogszabályi változások:
Talán nem mindenki előtt ismert, de az elmúlt év végén és az idei év elején a tűzvédelmet érintő jogszabályok teljesen megváltoztak. A tűzoltóságok államosításával együtt a hatósági tevékenységre, a tűzoltás – műszaki mentésre, a működési területekre illetve szinte a teljes végrehajtási rendeletsor megújult.
Az Országgyűlés megváltoztatta a civilekre vonatkozó jogszabályokat is.
Még jelen pillanatban is vannak kérdéseink a megváltozott jogszabályok miatt, így a tervezett parancsnoki, elnöki értekezletről még konkrét időponttal nem tudunk beszámolni.


Szekszárd, 2012. január 24.

Gergelics István
elnök


Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség (c) 2008 Minden jog fenntartva!
Készítette: