Tervezetek
A TOLNA MEGYEI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG 2012. ÉVI MUNKATERVE (Kezdete: 2017.5.6. 0:0)
TMSZÖV MUNKATERV 2012.

 

MUNKATERV

A Tolna Megyei Tűzoltószövetség részére

2012. évre

A Tolna Megyei Tűzoltószövetség „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a  hatályos tűz-és katasztrófavédelmi és más kapcsolódó jogszabályokban meghatározottakat figyelembe véve,  - a rendelkezésre álló, személyi és tárgyi feltételek függvényében -  képviseli tagságának érdekeit, oly módon, hogy - tagságának egyetértésével - elsődleges célként és feladatként jelöli meg a tűz elleni védekezést, a műszaki mentést a katasztrófa elhárítást és az ezekhez kapcsolódó prevenciós feladatok végrehajtásának elősegítését.

A fentiek figyelembevételével fő feladataink:

-          Az új jogszabályok értelmében mintaokmányokat (együttműködési megállapodások stb.) teszünk közzé tagszervezeteink munkájának segítése érdekében.

-          Megnyugtatóan kell rendeznünk a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, illetőleg az önkéntes tűzoltóságok – mint tagszervezetek – jogutód szervezeteinek tagsági viszonyát.

-          A pályázati források függvényében folytatnunk kell a tűzoltók tanfolyami képzését, melyeket lehetőségeink figyelembevételével ki kell bővítenünk egészségügyi tanfolyamokkal.

-          Minden lehetőséget ki kell használnunk a pályázatok tekintetében, segítenünk kell a Tagszervezeteink pályázati tevékenységét.

-          Fel kell újítanunk a Main-taubergi Tűzoltószövetséggel meglévő kapcsolatainkat.

-          Továbbra is működtetnünk az elektronikus kommunikációs rendszert a Tolna Megyei Tűzoltószövetség tagszervezetei, tagjai és az együttműködő szervezetei között.

-          Folytatnunk kell a „Honlapunk” feltöltési, illetőleg gondozási feladatait.

-          Tájékoztatást kell adnunk Tagszervezeteink életéről, meg kell jelenítenünk az aktuális híranyagok mellett, a jogszabályi változásokkal összefüggő legfontosabb tudnivalókat.

-          Ellátjuk továbbra is hagyományőrzési teendőinket.

 

Kiemelt feladatunk az Igazgatóság és a megyében működő, katasztrófavédelmi kirendeltségek, a hivatásos, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok valamint a tűzoltó egyesületek, illetőleg az ifjúsági - diák tűzoltók tevékenységének segítése, működési feltételeik javítása, fejlesztésük támogatása.

Méltóképpen, kell megszerveznünk a megyei Szent Flórián Napi ünnepséget a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, illetőleg a………………………………… Polgármesteri Hivatallal, valamint a…………………………………………….. Tűzoltósággal/Egyesülettel együttműködve.

Meg kell rendeznünk a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a tűzoltóságokkal közösen a megyei összevont tűzoltó versenyeket Bátaszék városában.

Elősegítjük önkéntes Tagszervezeteink közgyűléseinek megtartását, mintaokmányt teszünk közzé a szabályszerű dokumentáláshoz. Igény szerint segítséget nyújtunk a Paksi Tűzkakas sport rendezvény szervezéséhez, valamint Egyesületeink ifjúsági tűzvédelmi nevelő munkájához, így a Bonyhádi Gr. Széchényi Ödön tűzoltó versenyhez, valamint a Kurdi „Tűzkakas” játékos vetélkedőhöz. A Tolna Megyei Tűzoltószövetség vezetősége, valamint tagszervezetei, illetőleg tagjai a Szent Flórián Alapítvánnyal történő együttműködés során, továbbra is a közös gondolkodást, egymás véleményének tiszteletben tartását helyezi előtérbe. A Szent Flórián Alapítvány közleményeit kérésének megfelelően megjelenítjük honlapunkon.

A beérkezett igények figyelembevételével folytatnunk kell a hivatásos, az önkormányzati tűzoltóságok önkéntes tűzoltó egyesületek tagjainak képzését a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, valamint a tűzoltóságokkal, illetőleg egyesületekkel együttműködve.

Gondoskodunk a tagdíjak beszedéséről, a szabályos gazdálkodásról. Közreműködünk az önkéntes tűzoltó egyesületeink érintett tagjainak biztosítási ügyeinek rendezésében. Szerepet vállalunk a Tolna Megyei Civil Fórum munkájában, melyről rendszeres tájékoztatást nyújtunk honlapunkon Tisztelt Olvasóinknak. Tagjaink sorában lévő a gazdálkodó szerveket honlapunkon keresztül tájékoztatjuk a reájuk vonatkozó új tűzvédelmi jogi rendelkezésekről.

Időben el kell készítenünk a javaslatokat az MTSZ elismerési rendszeréhez igazodva - többek között - Grf. Széchenyi Ödön emlékplakett és a szolgálati érmek adományozásához.

Díszérmet és Szövetségi Emlékplakettet, ajándéktárgyat adományozunk a kiemelkedő munkát végzők részére Szent Flórián Nap alkalmából.  

 

A döntések meghozatala érdekében küldöttgyűlést és vezetőségi üléseket tartunk az alábbi ütemezéssel:

 

ÜLÉSEK RENDJE

Megyei Küldött közgyűlés:                             

 

2012. március 10.

 Helye: Tolna Thelena Hotel

-    Tájékoztató az elmúlt év munkájáról, tájékoztató a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról.

-    A 2011. évi közhasznú jelentés elfogadása

-    Az Ellenőrző Bizottság jelentése.

-    A Leltározási Bizottság beszámolója

-    A Szent Flórán Alapítvány tájékoztatója

-    A 2012. munkaterv megvitatása, elfogadása.

-    A 2012. év költségvetés elfogadása.

-    Egyebek

 

 

 

 

VEZETŐSÉGI ÜLÉSEK RENDJE

 

I. negyedévben                                                  február 14.            Szekszárd HT

II. negyedévben                                                 április                    Bátaszék   ÖT

III. negyedévben                                               szeptember            Dombóvár HT

IV. negyedévben                                               december              Szekszárd HT

 

 

RENDEZVÉNYEK

 

  1. Gr. Széchényi Ö. tűzoltó verseny             Helye: Bonyhád       Ideje: 2012. 04.hó.
  2. Flórián Napi ünnepség                              Helye: Bonyhád       Ideje: 2012. 05. 05.
  3. Megyei összevont tűzoltó versenyek        Helye: Bátaszék        Ideje: 2012. 06. 01.-02.                                                                                                           
  4.  „Tűzkakas” játékos vetélkedő                 Helye: Kurd               Ideje: 2012. 09. hó
  5. 40 órás tanfolyam   (pályázati lehetőségek függvényében)                          igény szerint
  6. Egynapos ismeretfelújító képzések (pályázati lehetőségek függvényében) igény szerint
  7. Parancsnoki továbbképzés (pályázati lehetőségek függvényében)              igény szerint
  8. Gépjármű vezető képzés (pályázati lehetőségek függvényében)                 igény szerint
  9. Elsősegély nyújtó tanfolyam (pályázati lehetőségek függvényében) kapcsolva a 40 órás tanfolyamokhoz igény szerint
  10. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság prevenciós napjába be kell kapcsolódni, és részt kell venni a rajzpályázat és szellemi vetélkedő szervezésében.

 

 

A munkatervet a 2012. március 10.-én megtartott Küldöttgyűlés a 6-3/2012. számú határozatával elfogadta.

 

 

 

 

Szekszárd, 2012. március 10.

 

                                                                                              Gergelics István sk.

                                                                                                     elnök

 

 


Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség (c) 2008 Minden jog fenntartva!
Készítette: