Tervezetek
A TOLNA MEGYEI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE (Kezdete: 2008.2.27. 0:0)
2008 évi költségvetés tervezete
Tolna megyei Tűzoltószövetség
2008. évi költségvetés tervezete 
     
     
     
Rovat megnevezés  tervezett adatok Ft-ban 
1000 Tagdíjbevétel 947000
1001 Verseny nevezési díj bevétele 600000
1002 Pályázat bevétele 1800000
1510 Kapott kamat 5000
1520 Lekötött betét kamata 90000
1.Összes bevétel   3442000
3000 Anyagbeszerzés 4000
3002 Készletbeszerzés 25000
3003 Kellékek 10000
2. Összes készlet   39000
4000 Megbízási díj tanfolyam 300000
4010 Tiszteletdíj, megbízási díj gazd. üi. és titkár 300000
4.Összes munkabér   600000
     
5000 EBA befizetés (4,5 + 0,5  % ) 13500
5010 NYBA befizetés (24 %) 64800
5060 EHO befizetés (11 % ) 29700
5.Összes munkabér járulékai   108000
     
6002 Postaköltség 15000
6003 Egyéb szolgáltatási kiadások (Internet, werlap, stb.) 300000
6010 Szállítási, fuvarozási ktg. 100000
6011 Bérleti díjak 500000
6020 Nyomtatvány és irodaszer ktg. 20000
6060 Fenntartási,javítási ktg. 50000
6070 Reklám ktg, hirdetési díj 20000
6071 Oktatás, konferencia díja 200000
6080 Reprezentációs ktg. 20000
6081 Ajándék, verseny díjak 300000
6082 Szállás költség 20000
6083 Egyéb szem.jellegű kiadás 15000
6090 Tanfolyam, verseny, rendezvény 800000
6110 Utazási ktg. elszámolása 50000
6130 Szakkönyv, folyóirat, napilap 10000
6140 Külföldi kapcsolatok 100000
6490 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés 0
6500 Tagdíjak (MTSZ) 140000
6600 Banki költség, pénzforgalmi jutalék 35000
6.Összes költség   2695000
     
7500 Tárgyi eszköz beszerzés  
7.Összes tárgyi eszköz beszerzés   0
Összes bevétel   3442000
Összes kiadás   3442000
Lekötött betét 2008.01.01-én    2158348
Forgóeszköz 2008.01.01-én Bank + HP    2078796
     
Összes forgóeszköz 2008.01.01-én   4237144
2008. nyitó + összes bevétel - összes kiadás   4237144
Szekszárd, 2008. február 20.  
     
Ellerné Tóth Judit   Gergelics István 
gazd. ügyintézző   elnök
     
A költségvetés tervezetet a Tolna Megyei Tűzoltószövetsége a 2008. február 20-i ülésén felfogadta

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség (c) 2008 Minden jog fenntartva!
Készítette: